HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG
THÀNH CÔNG của bạn
cũng chính là thành công của chúng tôi !

Năm 2003 : ISO 9001 & UL
Năm 2006 : ISO 14001
Năm 2009 : Chứng nhận xanh (Canon cấp)
Năm 2018 : Chứng nhận xanh (Sony cấp)
Self control - Perfect quality - Satisfied customer