THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Trọng tâm chính của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay cho tất cả các loại Máy phát điện cao thế, Nhà thông minh và dự án thiết kế mạch điện tử liên quan, bao gồm bố cục PCB / Viết phần mềm / Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm / chạy thử nghiệm để sản xuất hàng loạt. Bên cạnh giải pháp lọc không khí / nước của thiết bị gia đình, chúng tôi còn hỗ trợ các công nghệ xử lý Công nghiệp, Y tế và Bán dẫn.
Heater Controller
Smart home product
Remote Controller
Motor Circulation
Control Board